MĚRNÁ HMOTNOST: sypká zemina 1m³ = cca 1,6t

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.