skládka inertních odpadů

PODPOROVÁNO SKUPINOU PEDOP s.r.o.

PROVOZOVNA:
Housko, Vysočany
KÚ Housko
679 13, Vysočany

Do naší skupiny patří i skládka odpadů HOUSS RECYCLING.

Společnost HOUSS RECYCLING s.r.o. se zabývá recyklací a ukládáním inertního odpadu na skládku. 

Uvedené ceny jsou za skládkovné na provozovně ve Vysočanech. 

 

KATEGORIENÁZEVCENA BEZ DPHCENA S DPH
17Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 01Beton
- čisté bez ocelové výztuže do velikosti 0,50 m340,-411,-
- čisté bez ocelové výztuže větší než 0,50 m390,-472,-
- s příměsí zeminy410,-496,-
- železobetonové prefabrikáty (panely, patky, trámy) s ocel. výztuží510,-617,-
- železobetonové prvky z předpjatých betonů (profily, sloupy)810,-980,-
17 01 02Cihly (bez příměsí ostatních odpadů)310,-375,-
17 01 03Taška a keramické výrobky (bez příměsí ostatních odpadů)410,-496,.
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06410,-496,-
- obsahující pěnosilikáty, plynosilikáty (YTONG, Siporex, atd.)810,-980,-,-
17 02 02Sklo1000,-1210,-
17 05 04Zeminy a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03360,-436,-
Nežádoucí příměsi v materiálech1000,-1210,-
KATALOG – PŘEHLED PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKU.

Více informací v odkazu níže: