skládka inertních odpadů

PODPOROVÁNO SKUPINOU PEDOP s.r.o.

PROVOZOVNA:
Housko, Vysočany
KÚ Housko
679 13, Vysočany

Do naší skupiny patří i skládka odpadů HOUSS RECYCLING.

Společnost HOUSS RECYCLING s.r.o. se zabývá recyklací a ukládáním inertního odpadu na skládku. 

Uvedené ceny jsou za skládkovné na provozovně ve Vysočanech. 

 

KATEGORIENÁZEVCENA BEZ DPHCENA S DPH
10Odpady z tepelných procesů
10 11 03Odpadní materiál na bázi skelných vláken900,-1089,-
15Odpadní obaly: absorpční činidla, tkaniny, filtrační mat. a ochr. oděvy jinak neurčené
15 01 07Skleněné obaly900,-1089,-
17Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 01 01Beton
- čisté bez ocelové výztuže do velikosti 0,50 m330,-399,-
- čisté bez ocelové výztuže větší než 0,50 m380,-460,-
- s příměsí zeminy400,-484,-
- železobetonové prefabrikáty (panely, patky, trámy) s ocel. výztuží500,-605,-
- železobetonové prvky z předpjatých betonů (profily, sloupy)800,-956,-
17 01 02Cihly (bez příměsí ostatních odpadů)300,-363,-
17 01 03Taška a keramické výrobky (bez příměsí ostatních odpadů)400,-484,.
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06400,-484,-
- obsahující pěnosilikáty, plynosilikáty (YTONG, Siporex, atd.)800,-968,-
17 02 02Sklo900,-1089,-
17 05 04Zeminy a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03350,-424,-
Nežádoucí příměsi v materiálech1000,-1210,-
KATALOG – PŘEHLED PŘIJÍMANÝCH ODPADŮ NA SKLÁDKU.
KÓD ODPADU POPIS ODPADU KATEGORIE ODPADU
1 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene  
01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů O
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů O
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O
01 04 09 Odpadní písek a jíl O
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 O
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 O
2 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin  
02 01 07 Odpady z lesnictví O
10 Odpady z tepelných procesů  
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04) O
10 02 01 Odpady ze zpracování strusky O
10 02 02 Nezpracovaná struska O
10 05 15 Jiné kaly a filtrační koláče O
10 09 03 Pecní struska O
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 O
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 O
10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 O
10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 10 03 Pecní struska O
10 10 06 Licí forma a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 O
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 O
10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 O
10 11 03 Odpadní materiály na bázi sklených vláken O
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním O
10 12 06 Vyřazené formy O
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, a staviva (po tepelném zpracování) O
12 Odpady z tváření a fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů  
12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 O
15 Odpadní obaly: absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené  
15 01 07 Skleněné obaly O
16 Odpady v katalogu jinak neurčené  
16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 O
16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z ne metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 O
17 Stavební, demoliční a jiné odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)  
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo odděl. stav. frakce betonu, cihel a tašek neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 05 04 Zemina a kameny neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O
19 Odpady ze zařízení na zpracování, využívání a odstraňování odpadů, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely O
19 08 02 Odpady z lapáků písku O

Více informací v odkazu níže: