PLNĚNÍ BIG BAGŮ

Například pro přehrazení a odklon vody nebo jako způsob přepravy a dodání materiálu.


Zajistíme včetně nakládky a přepravy. 


Pro více informací kontaktujte jednatele společnosti.