Z Recyklační činnosti vznikne nadrcený a vytříděný produkt do několika frakcí, který lze použít dále ve stavební, například jako recyklované kamenivo pro hutnění apod.