překladiště VOLNĚ LOŽENÝCH MATERIÁLŮ

STŘEDISKO ROUSÍNOV

Na překladišti v Rousínově zajišťujeme překládku převážně volně ložených materiálů. Zboží je možné skladovat v zastřešených halách nebo na venkovních zpevněných plochách. Překládku lze zajistit i z železničních vozů, k nám na sklad, popřípadě do nákladního vozu, s následnou expedicí přímo k zákazníkovi. V našem areálu máme k dispozici 7 000 m2 ploch v zastřešených halách a 5 000 m2 venkovních betonových ploch. Naší technikou překládáme jak palety, tak volně ložené materiály, jako je kovový odpad, surové železo, posypovou sůl, písky, štěrky, uhlí, brikety atd.

Naše nakládací technika má k dispozici certifikované a kalibrované váhy. Proto máme vždy pod kontrolou, kolik materiálu se na vozidlo naložilo. V areálu je také betonová mostová váha pro vážení nákladních vozidel při výjezdu.