vlastní produkt

V kamenolomu Baldovec se těží droby, které se zpracovávají do různých frakcí. Dobývací prostor má celkovou výměru cca 7 ha.

 1. 0/4 prosívka 
 2. prosívka praná 
 3. 4/8
 4. 8/16
 5. 16/32
 6. 32/63
 7. 63/125
 8. 100/300
 9. 0/8 štěrkodrť
 10. 0/16 štěrkodrť
 11. 0/32 štěrkodrť
 12. 0/63 štěrkodrť
 13. LK „od stěny“
 14. LK „zához“
 15. LK „ručně vybíraný – soklový“
 16. kámen do gabionů
 17. 17. LK “ručně vybíraný – placáky”