MĚRNÁ HMOTNOST:  rostlý kámen 1m³ = cca 2,7t / sypké kamenivo 1m³ = cca 1,8t

vlastní produkt

V kamenolomu Baldovec se těží droby, které se zpracovávají do různých frakcí. Dobývací prostor má celkovou výměru cca 7 ha.