vlastní produkt

V kamenolomu Baldovec se těží droby, které se zpracovávají do různých frakcí. Dobývací prostor má celkovou výměru cca 7 ha.