Manipulační poplatek 100 Kč, při odběru do 5q 200 Kč.

BRIKETY

Výhřevnost
Obsah popela
Prchavé látky
Obsah vody
Měrná síravost

min.19MJ/kg
4,5%
43,0%
18,0%
0,39g/MJ

Vysoce kvalitní hnědouhelné brikety jsou ideálním palivem do kamen, kotlů či krbovek. Vyrobené a slisované z hnědého uhlí. Vysoká výhřevnost a velmi malá kouřivost z nich dělají ideální univerzální palivo. Zanechávají velmi málo popela. 

KOSTKA

Bílina / Most

Zrnitost
Výhřevnost 
Obsah popela
Obsah vody
Obsah síry

40-100 / 40-100 mm
17,6
MJ/kg / 19,9 MJ/kg

9,8% / 10,0%
30,2% / 26,5%
0,77% / 1,3%

Řadí se mezi nejoblíbenější uhlí pro vytápění domů. Vysoká výhřevnost a nízký podíl síry. Doporučuje se do kotlů se středním a vyšším výkonem (cca 12 kW a výše). Díky velkým kusům dlouho hoří a je vhodné pro přiložení na noc. 

OŘECH

I / II

Bílina

Zrnitost
Výhřevnost
Obsah popela
Obsah vody
Obsah síry

20-40 / 10-25 mm
17,6 
MJ/kg / 17,6 MJ/kg

9,8% / 9,8%
30,2% / 30,2%
0,77% / 0,77%

Ideální do klasických kotlů nižšího až středního výkonu. Výrobci jako např. OPOP, Viadrus – Hercules, jej doporučují jako předepsané palivo. 

OŘECH

I / II

Most

Zrnitost
Výhřevnost
Obsah popela
Obsah vody
Obsah síry 

20-40 mm / 10-25 mm
20,0 MJ/kg / 20,0 MJ/kg

9,5% / 9%
26,3% / 27%
1,4% / 1,7%

Toto uhlí je oblíbeno pro vyšší výhřevnost. Té je dosaženo vyšším obsahem dehtu, který drží strukturu paliva. Dehet hoří při vyšších teplotách. 

KOKS OŘECH II

Zrnitost
Výhřevnost
Obsah popela
Obsah vody
Obsah síry

20-40 mm
min. 26 MJ/kg

10,5%
12%
0,6

Palivo nejvyšší kvality zaručující maximální výhřevnost. Koks je derivát černého uhlí. Topení koksem ke ekologické, jelikož do ovzduší neunikají nebezpečné látky, ale zejména čistý oxid uhličitý.

EKOHRÁŠEK ČERNÝ

Zrnitost
Výhřevnost
Obsah popela
Obsah vody
Obsah síry

5-15 mm
19,8 MJ/kg

10,5%
26,3%
1,7

Jde o optimální směs několika druhů pečlivě vybraného tříděného černého uhlí, která se vyznačuje vysokou výhřevností a několikanásobným tříděním. Svým složením je vhodná především pro automatické kotle s podavači.

ČERNÉ UHLÍ

Zrnitost
Výhřevnost
Obsah popela
Obsah vody
Obsah síry

25-40 mm
min. 25 MJ/kg

8-12%
7,9%
0,6-0,8

DŘEVĚNÉ BRIKETY

Výhřevnost
Obsah vody

18 MJ/kg
do 10%

Dřevěné brikety vyrobeny ze suché směsi dřevného odpadu smrku, dubu a buku se vyznačují vysokou výhřevností a dlouhou dobou hoření. Jsou lisovány pod  vysokým tlakem do válce bez  jakýchkoliv příměsí a bez přidání pojiva.