Loading...
Prodej 2017-12-02T14:00:15+00:00
KONTAKT

Na této stránce se můžete podívat co má společnost PEDOP aktuálně v nabídce. Pokud chcete podrobné informace včetně cen, vyberte si prosím jednu ze záložek v horním menu. 

Uhlí a paliva

Společnost Pedop s.r.o. se již dlouhou dobu zabývá prodejem špičkových pevných paliv. Naše nabídka obsahuje široké možnosti tuhých paliv pro různé druhy kotlů pro spalování pevných paliv.

Proč koupit paliva u nás? Jsme hrdí na to že u nás zákazníkům prodáváme uhlí, které je ukryto v halách, tudíž chráněno před deštěm, při převozu je uhlí chráněno plachtami, kterými jsou vybavena všechna naše vozidla. Díky tomu je palivo spalitelné ihned a platíte cenu paliva, které si skutečně odvezete. Bez možnosti zkreslení skutečné váhy dešťovou vodou.

Disponujeme dvěma středisky – Lipovec a Rousínov. Vyberte si, které Vám více vyhovuje, a podívejte se na konkrétní druhy uhlí, které ve středisku prodáváme, včetně informací o cenách, výhřevnosti atd.

Uhlí vždy vážíme na kalibrovaných a cejchovaných váhách. U nás máte vždy jistotu že si odvezete přesně takovou hodnotu tuhých paliv, za kterou jste si zaplatili.

Spolupracujeme se společností Severočeskí doly a.s. s kterou jsme navázali dlouhodobou spolupráci, která nám umožnuje zajišťovat pro naše klienty ty nejlepší možné ceny.

Písky a štěrky

Jedná se o těžené kamenivo přírodního původu typu písků, štěrků a štěrkopísků, které se vyznačuje zaoblenými tvary jednotlivých zrn a ohlazeným povrchem.

Naši technici Vám písek naloží u nás v areálu nakladačem na vozidlo, nebo Vám písek přivezeme až domů.

Nýrovský písek

Kvalitní stavební drcený písek z pískovny Nýrov, která leží mezi obcemi Rudka u Kunštátu a Nýrov. Přímo v této pískovně je v nabídce v rámci doplňkového prodeje i další stavební materiál: písek bratčický, oblázky (kačírek), štěrkodrť Baldovec, praný říční písek…

Bratčický písek ideální pro veškeré stavební práce u nás skladem a ihned k odběru. Představovat bratčický písek většinou není potřeba. Jedná se o jeden z nejlepší mtariálů pro všechna stavební využití.

Oblázky a kameny do zahrad

V naší provozovně v Lipovci prodáváme oblázky a kameny do zahrad. V případě Vašeho zájmu nás navštivte a přímo v areálu si vyberte, jaké oblázky či kameny jsou pro Váš projekt ideální. V nabídce máme kačírek různých velikostních frakcí a barevných odstínů (oblázky CZ jsou spíše hnědavé, oblázky SK šedobílé). Pro odhad požadovaného množství počítejte s objemovou hmotností oblázků asi 1 700 kg/m3.

Nabízíme také okrasné kameny, placáky (tl. 50 – 150 mm) a žulové kostky. Další informace na stránce Kámen v podzáložce menu – PRODEJ.

Naše oblázky jsou pečlivě vybírány a jsou ideální jako doplňky do zahrad, na obsypání domů, jezírek, jako ozdoba a spousta dalších využití. Ve fotogalerii se můžete podívat na některé z oblázků, které máme v nabídce a veškeré další informace včetně podrobného popisu naleznete na podstránce Oblázky a kameny do zahrad v menu pod položkou – PRODEJ.

Kačírek (oblázky) je přírodní kamenivo získávané tříděním říčního písku, který je těžen z nánosů v pískovnách nebo bagrován z říčního dna. Jedná se o drobné oblázky různé velikosti. Nejvíce využívaná velikost má rozměr 2 až 9 cm. Jednotlivá zrna kačírku mají ohlazené hrany a nízký tvarový index.

Kačírek se používá pro různé podsypy, zásypy využívané k absorpci vody a vyrovnání terénních nerovností. Praný kačírek je využíván i jako dekorace v zahradách a také na okrajích či na dně zahradních jezírek.

Kačírek lze využít pro tzv. vymývané betony, kde se obnaží povrchová vrstva kameniva v částečně ztvrdlém betonu.

Vzhledem k zaoblenému tvaru zrn a oblázků je vrstva kačírku prakticky nezhutnitelná. Proto j jeho využití ve stavebnictví vhodné zejména tam, kde tato vlastnost nevadí nebo je spíše výhodou, např. jako levná dopadová plocha na dětských hřištích. Kačírek dobře odvádí vodu do spodních vrstev a rychle schne, ale při pádu se chová částečně jako tekutina, pod člověkem se „rozteče“ a ztlumí náraz. Prorůstání vrstvy kačírku rostlinami lze zabránit položením vhodné geotextilie mezi kačírek a podklad.

Ornice a zeminy

V naší provozovně v Lipovci máme k prodeji kvalitní ornici pro široké uplatnění v oblasti pěstební (zahrady, skleníky, plantáže…) či v oblasti realizace předzáhrádek, okrasných trávníků, hřišť apod. V nabídce máme rovněž zeminu pro terénní úpravy.

Recykláty

V námi provozovaném recyklačním zařízení jsou procesem drcení a třídění získávány produkty – stavební recykláty, které mohou být využívány jako plnohodnotná druhotná stavební surovina nahrazující v určitých procesech stavební výroby přírodní kamenivo (např. plnivo do betonu, zásypový materiál…).

Frézovaná asfaltová směs.

Kámen do Gabionů

Gabion je drátokamenný (drátoštěrkový) prvek, sloužící k přenášení zemních tlaků (např. opěrné či zárubní zdi), dále také jako opevnění při stabilizaci břehů upravovaných vodních toků, nebo např. na čela mostních objektů a propustků. Využívá se také v zahradní architektuře, nebo jako zeď místo oplocení.

Naše společnost dodává také kámen do gabionů. Je vhodný pro stavební využití, pro zpevňování koryt řek a rybníků. Jako krásný stavební prvek. Využití je velmi široké, často je gabion k vidění na dálnicích,

Prvek je vytvořen ze svařovaných sítí spojených pomocí spirál ze silného drátu do pravidelného tvaru (kvádr). Často je ošetřen proti korozi pomocí zinkování nebo aluzinkovou povrchovou ochranou. Po okrajích koše se vyskládá kamenivo větší frakce a vnitřek koše se vysype kamenivem menší frakce.

Velkou výhodou gabionových konstrukcí je, že nevyžadují budování drenáže, protože voda jimi proteče. Konstrukce nepřitěžuje působení vody ani v extrémních podmínkách (např. při povodních) a jsou na tyto vlivy odolnější než např. betonové konstrukce.

Využít se dají take jako mostní pilíře, jako oplocení vašeho pozemku. Prohlédněte si naši galerii kde se můžete podívat jaká řešení naši klienti využívají při stavbách s naším kamenem.

Naši partneři

Zde se můžete podívat na naše partnery s kterými hrdě spolupracujeme v dodávání stále modernějších a lepších služeb a také při tvorbě a plnění jejich projektů.