Loading...
Kamenolom Baldovec 2018-03-22T14:40:02+00:00
VÍCE O KAMENOLOMU

V kamenolomu Baldovec se těží droby, které se zpracovávají na štěrky a drtě. Dobývací prostor má celkovou výměru cca 7 ha.

Kamenolom se nachází asi 1 km severozápadně od obce Baldovec. Lokalita a její nejbližší okolí je součástí Drahanské vrchoviny, kde jsou vyvinuty spodnokarbonské droby, slepence a břidlice, případně varianty vývoje drob, např. drobové pískovce nebo pískovcové droby.

Pro aktuální ceny nás prosím kontaktujte. Do lomu je možno si přijet vlastním vozem s přívěsným vozíkem. Do toho Vám naloží požadovaný materiál náš nakladač a vytiskne i vážní lístek pro kontrolu váhy materiálu.

Sortiment:

 • 0/4
 • 4/8
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 63/125
 • 100/300
 • 0/8 štěrkodrť
 • 0/16 štěrkodrť
 • 0/32 štěrkodrť
 • 0/63 štěrkodrť
 • lomový kámen „od stěny“
 • lomový kámen „zához“
 • lomový kámen „ručně vybíraný-soklový“
 • kámen do gabionů
 • kopaný písek

Galerie